FD / Nyt fra Fyns Døveforening
NYHEDER fra Fyns Døveforening
 
 
TOLKE på Fyn - få PDF filen her
 
 
Spisevenner: Se video her
Kontakt Malene Melander: fd.aktivitetsleder@gmail.com for mere information
 
Der er spisevenner en gang om måneden. 
 
 
 
 
 
Febr 2021: Brugerundersøgelse (både medlem og ikke-medlem), deltag her
 
JAN 2021: Ole Jørgensens Mindelegat går til Erik Søndersø (læs mere her) 
 
Nov. 2020: Ildsjælepris til Fyns Døveforening (læs mere her)
 
17-03-2018 PDF  GF 2018
 04-03-2018 PDF    Tak 
07-03-2018  PDF    Dødfald    
21-01-2018 PDF Tove Danekildes nekrolog af Vera Danielsen
26-10-2017 PDF  Overrækkelse af Handicappris 2017 
10-10-2017 PDF   Pokerresultater for oktober 2017
20-09-2017 PDF  Poker Turring september 2017
14-09-2017 PDF  Ny vicevært !!!
 Sidste hilsen fra vores tidligere formand Mads Treldal Skøt -  Læs her   
 
Ekstra Ordinær Generalforsamling 2017 klaret på 30 minutter
 
Bestyrelsen havde en klar bestyrelses udkast, som blev godkendt hele vejen igennem. 
 
Frank stiller op som formand i et år, men understreger han ikke vil beskæftige sig med DDL og det politiske plan. Det vil han overlade til en anden i bestyrelsen. 
Han stiller op i et år - og håber der er en fra den nye bestyrelse der kan tage formandsposten næste år. 
 
Ejendomsleder blev Erik Søndersø i et år. Han skal i dette år guide Thomas, så han næste år igen overtager Ejendomsleder posten. 
 
Da Frank nu er blevet formand, manglede vi en vedligeholdelsesleder, denne post har Thomas overtaget. 
 
Sekretær og kassererposten er der ikke sket noget nyt ved: Vibeke og Jan fortsætter deres gode arbejde et år mere. 
Der søges en "lærling" til kassererposten, da Jan gerne vil stoppe næste år.
Så du må meget gerne henvende dig til bestyrelsen, hvis du har lyst til at snuse til opgaven og se om det er noget for dig. 
 
Camilla træder ind som bestyrelsesmedlem og Karin bliver vores nye kulturrepræsentant. 
 
Benny Hammer fortsætter som suppleant - han havde afgivet fuldmagt, da han ikke var tilstede under Generalforsamlingen
Og så har vi fået Anki ind som 2. suppleant. Hun meldte sig frisk og klar. 
 
Det er blevet til en god blanding - af både køn, alder og interesser i bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen indkalder til konstitueringsmøde om ca 3 uger. 
Her kan du som medlem byde ind på de opgaver som foreningen skal løse. 
Det kan fx være flagbærer, ansvarlig for runde fødselsdage, bankoudvalg, kaffe udvalg, ansvarlig for et arrangement eller hjælpe til i vedligeholdesesudvalget. 
 
Mulighederne er mange - sammen hjælper vi hinanden i foreningen
 
 
 
Formand: Frank Hansen
Sekretær: Vibeke Borup
Kasserer: Jan Thyge
Ejendomsleder: Erik Søndersø
Vedligeholdelsesleder: Thomas Knudsen
Bestyrelses medlem: Camilla Huzell
Kulturrepræsentant: Karin Skorstengaard
1 suppleant : Benny Hammer (ikke med på billedet)
2 suppleant: Anki Viken
 
 
Nekrolog skrevet af Willy Pedersen

Vor tidligere formand Tonny Bruno Jensen (tidligere Malmkvist)
døde onsdag den 22. marts, udgået fra det gamle Nyborgskolen
som vi havde fulgt efter vor skolegang.
 


 Jeg husker ham som stræbsom foreningsmand som i sin unge
 dage varetog tunghøres sag og siden blandt os døve. Desuden
 var han FD formand i ca. 3 år

 Husker hans iver at få nyhedsblade op at stå, hvor vi sammen
 udgav første nr for at give medlemmerne nyhedstof som siden
kom til at hedde PENNEN med fjer som logo og blev lavet over
sprits duplikator. I dag ser det langt bedre med PC osv.

I det senere år er det gået tilbage med hans helbred som hans
besøgsven Jørgen Majgård kom med sidste nyt, Han blev 86 !
Æret være hans minde

Willy P. 
 
Begravelsen finder sted fredag d. 31/3 kl. 11 i Broholm Kirke, Tommerup. 
 
 
Fyns Døveforening | CVR: 16238112 | Abigaelsvej 12-14, 5000 Odense C