Afdelinger / Fyns Døveforening/Kulturudvalget / Tovholdere + udvalgsmedlemmer

Tovholdere og udvalgsmedlemmer

Hammer, Benny (BH)
Kulturudvalg
Kontakt kulturudvalget via denne mailadresse: 
 
fd.kulturudvalg@gmail.com
Rodda, Anja Jane (AJ)
Bestyrelsesmedlem
Gade, Jacob Nordstjerne (JG)
Suppleant
Jacobsen, Gunhild (GJ)
Suppleant + kulturudvalg
Jacobsen, Birgitte (BJ)
Skorstengaard, Karin (KS)
Bestyrelsesmedlem
Fyns Døveforening | CVR: 16238112 | Abigaelsvej 12-14, 5000 Odense C